Wat is WIDE Children’s Home?

“WIDE Children’s Home is een kindertehuis in Tiruvannamalai, een plaatsje in het Zuiden van India. Het tehuis is opgericht in 2003 door het Kumari en haar man Xavier. Zij hebben hun hart opengesteld voor kansarme kinderen en hun gezin is hierdoor in de loop van de jaren gegroeid met 30 (half-)weeskinderen en straatkinderen! Hun slogan spreekt voor zich:

“Because every child deserves a family” 

Oftwel: elk kind verdient het bij een familie te horen”. Het bijzondere aan dit weeshuis is dat de kinderen weer het gevoel krijgen deel uit te maken van een gezin. De kinderen hebben het naar hun zin en lachen, ondanks de beperkte financiële middelen en hun vaak beladen achtergrond. In WIDE Children’s Home kunnen ze opgroeien tot gezonde en veerkrachtige volwassenen!”

Hoe is het weeshuis ontstaan?

In 1970 wordt Kumari geboren.  Zij verliest als jong meisje haar vader en groeit verder op als halfwees in een instituut waar zij voor haar gevoel niet liefdevol werd opgevangen. Er heerste een streng regime en je werd er als minderwaardig beschouwd omdat je wees of halfwees was. Kumari heeft altijd de wens gekoesterd om dit later op haar eigen manier beter te doen. Ze wilde kansarme kinderen niet alleen opvangen, maar ook een thuis bieden. De jaren verstreken, Kumari trouwde met Xavier en stichtte een gezin. Ze was inmiddels hoogopgeleid en genoot een goed bestaan in Mumbai. Maar de wens, die zij als kind had gekoesterd, bleef bestaan. Op een gegeven moment besloot zij samen met haar gezin het welvarende leven achter zich te laten om haar droom te verwezenlijken. Ze verhuisden naar Tiruvannamalai, een stad in de regio waar Kumari’s moeder oorspronkelijk vandaan kwam, om zich daar in te gaan zetten voor kinderen in moeilijke situaties.

WIDE. 

In Tiruvannamalai richtte Kumari in 2002 de vrouwengroep WIDE op. WIDE staat voor “Women’s Initiative for Development and Education”. Zij hadden als doel laaggeschoolde vrouwen te helpen in hun ontwikkeling en de opvoeding van hun kinderen door middel van het geven van voorlichting. Kumari bezocht met WIDE de omringende dorpen, gaf voorlichting en hielp waar ze kon. Tijdens deze bezoeken werd haar duidelijk dat veel alleenstaande vrouwen in een erbarmelijke situatie verkeren. Zo hebben ze vaak geen werk, inkomen of onderdak en kunnen daardoor ook niet voor hun kinderen zorgen. Sommige van de kinderen kwamen hierdoor op straat te leven

WIDE Children’s Home. 

Kumari besloot om een jong weesmeisje (Durga) in haar eigen gezin op te nemen om haar zo een liefdevolle en veilige plek te bieden. Want, zo zegt zij zelf: ‘Every child deserves a family’. Zodoende is in 2003 het WIDE Children’s Home ontstaan. Door de tijd heen heeft zij steeds meer kinderen in haar gezin opgenomen. Het aantal kinderen ligt nu rond de 30! De kinderen die in het WIDE kindertehuis wonen zijn allen wees of halfwees. De halfwezen worden alleen toegelaten als de nog levende ouder niet in staat is het kind de nodige eerste levensbehoeften te bieden. Kumari controleert altijd of dit het geval is. Familieleden van de kinderen mogen altijd op bezoek komen. Voor familieleden die niet in staat zijn langs te komen geldt dat zij regelmatig met de kinderen bellen. In de grote schoolvakantie zijn de meeste kinderen een aantal weken op bezoek bij hun familie.

Toekomstperspectief.

Kumari en haar man Xavier zetten zich elke dag voor de kinderen in. Ze zorgen dat de kinderen een dak boven hun hoofd hebben, dat er voor iedereen voldoende voedsel is en dat alle kinderen naar school gaan. Maar daarnaast bieden zij de kinderen ook de warmte en veiligheid van een gezin. Er is oog voor de ontwikkeling en de gevoelens van de kinderen en er wordt hen een plek geboden waar zij de moeite waard zijn. Niet alleen is dit voor de kinderen belangrijk, ook wordt op deze manier de vicieuze cirkel van armoede doorbroken. Doordat deze kinderen de kans krijgen om zich op allerlei gebieden goed te ontwikkelen, zullen zij later in staat zijn om voor zichzelf en anderen te zorgen. Het eerste weeskind dat Kumari opnam in haar gezin, Durga, is inmiddels volwassen. Zij heeft een beurs gekregen om te studeren en is goed op weg om iets moois van haar leven te maken.

Het weeshuis

WIDE Children’s home on Facebook

Every child

deserves a family

Bedrag

De Engelstalige site

https://widechildrenshome.com/. Daar vindt u actuele informatie over Kumari, de kinderen van WIDE, en over het dagelijkse leven in WIDE. Verder staan er nieuwtjes, informatie over speciale gebeurtenissen, en informatie over de projecten waar ze momenteel aan werken.